Koła studenckie


Naukowe Koło Przedsiębiorczości Bos$

Naukowe Koło Przedsiębiorczości Bos$ zostało powołane na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w 2008r. Bos$ podejmuje działania, w których szczególny nacisk kładzie na przygotowanie do aktywności zawodowej w obszarze przedsiębiorczości oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy studentów i absolwentów Wydziału Technicznego.

Statut

Decyzja Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie
rejestracji Wydziałowego Naukowego Koła Przedsiębiorczości "Bos$"

Główne cele Naukowego Koła Bos$ to:

 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów Wydziału Technicznego,
 • rozwijanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu,
 • rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, organizacyjnych i  interpersonalnych członków Koła,
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • współpraca z naukowymi kołami studenckimi i kołami zainteresowań działającymi przy innych wydziałach i na innych uczelniach,
 • nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami w celu zdobycia doświadczenia zawodowego i pogłębienia wiedzy teoretycznej,
 • promowanie Wydziału Technicznego i  Kolegium Karkonoskiego.

Zakres działalności Koła to, przede wszystkim:

 • organizowanie, we współpracy z innymi instytucjami, posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów, zjazdów oraz spotkań promujących postawy przedsiębiorcze,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • uczestnictwo w badaniach naukowych i projektach realizowanych przez Wydział i Uczelnię,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami samorządowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi,
 • wszelkie inne przedsięwzięcia służące realizacji wcześniej wskazanych celów.


Fundacja Edukacji Europejskiej - Zostań Przedsiębiorcą!


INFORMATYCZNE KOŁO NAUKOWE "InteleKKt"

Opiekun: dr inż. Damian Dudek

Kim jesteśmy?

Do Koła Naukowego "InteleKKt" należą studenci, którzy interesują się współczesną informatyką i chcą z  tego zakresu zdobywać ciekawą wiedzę oraz umiejętności niedostępne w  ramach standardowego programu studiów.

Co robimy?

Obszary zainteresowań Koła są ustalane na bieżąco przez jego członków i obejmują m.in.: technologie budowy dynamicznych aplikacji internetowych (XHTML, XML, CSS, PHP, ASP.NET i  inne), zaawansowane projektowanie i programowanie baz danych oraz grafika 3D. Z tego zakresu członkowie Koła realizują ciekawe projekty (np. wirtualny spacer po zabytkach Jeleniej Góry, komunikator internetowy "JaKK" - alternatywa dla "Gadu-Gadu"; gra sieciowa z grafiką 3D, oparta na środowisku "Blender"). Staramy się, aby autorzy wyróżniających się prac, publikowali swoje osiągnięcia na forum ogólnopolskim (artykuły w czasopismach lub referaty na konferencjach). Podczas roku akademickiego spotykamy się co 2-3 tygodnie w laboratorium komputerowym, a naszą preferowaną formą wspólnej pracy są referaty połączone z warsztatami i dyskusją, które pozwalają uczestnikom aktywnie zdobywać wiedzę (w przeciwieństwie do tradycyjnych wykładów). Jednak Koło "InteleKKt" to nie tylko sama praca, ale także spotkania integracyjne i towarzyskie w miłej atmosferze. Więcej informacji - na  naszej stronie www.intelekkt.kpswjg.pl.

Jak można dołączyć do Koła "InteleKKt"?

Nasza organizacja jest otwarta dla wszystkich studentów Kolegium Karkonoskiego, którzy akceptują Statut Koła i chcą zaangażować się w jego działalność. Przynależność do Koła "InteleKKt" nie wiąże się z ponoszeniem przez uczestnika żadnych kosztów finansowych. Aby dołączyć do Koła, należy skontaktować się z  przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego lub opiekunem merytorycznym. Więcej informacji o naszym Kole, jego działalności, spotkaniach, wyjazdach i uczestnikach - można uzyskać na naszej stronie: www.intelekkt.kpswjg.pl.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


KOŁO NAUKOWE "ELEKTRONIK"

Opiekun: dr inż. Marian Pierzchała

Koło Naukowe Elektroników (KNE) zrzesza studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu elektroniki. Koło zajmować się będzie szeroko pojętą elektroniką począwszy od technik analogowych a skończywszy na technice mikroprocesorowej. KNE ma na celu pośrednictwo w  kontaktach pomiędzy studentami i pracownikami dydaktycznymi uczelni, jak również pomoc w projektach realizowanych indywidualnie przez jego członków.

Statut Koła Naukowego "Elektronik"

Decyzja Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
w sprawie rejestracji organizacji studenckiej o nazwie Elektronik

Lista studentów, którzy zadeklarowali chęć przynależności do Koła

 • Schirbel Mateusz 11368 - przewodniczący
 • Butkiewicz Piotr 11338
 • Rysz Łukasz 11367
 • Wypych Marek 11379
 • Wójcik Seweryn 11378

PROJEKTY


KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA

Opiekun: dr inż. Grzegorz Wiśniewski

Statut Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Projektowania

Decyzja Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie
rejestracji organizacji studenckiej o nazwie Komputerowe Wspomaganie Projektowania

„Oprogramowanie AutoCAD pozwala inżynierom szybko i łatwo wykonać dokumentację projektową z poziomem kontroli,
która zapewnia, że rysunki mają profesjonalny wygląd.”

Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania ma na celu poszerzyć wiadomości zrzeszonych w nim osób z zakresu obsługi i wykorzystania oprogramowania specjalistycznego jakim jest niewątpliwie oprogramowanie typu CAD.

Zajmiemy się zagadnieniami projektowania koncepcyjnego zaczynając od tworzenia szkiców i rysunków do opracowywania, wizualizacji, dokumentowania oraz udostępniania swoich twórczych pomysłów.

Koło ma charakter otwarty, a jego tematyka bezpośrednio będzie zależała od zainteresowań osób w nim uczestniczących.

Program spotkań obejmuje między innymi:

 • pomoc w uzyskaniu zasobów udostępnianych w ramach projektu „Autodesk Community”,
 • podstawy obsługi oprogramowania AutoCAD,
 • podstawy obsługi oprogramowania Autodesk Inventor,
 • wykonanie własnego projektu.

Serdecznie zapraszamy.


KOŁO FOTOGRAFICZNE "KONTRAST"

Opiekun: mgr inż. Eugeniusz Gronostaj

Strona Koła Fotograficznego Kontrast

Statut Koła Fotograficznego Kontrast

Decyzja Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
w sprawie rejestracji organizacji studenckiej o nazwie Kontrast

CELEM KOŁA FOTOGRAFICZNEGO JEST

 • Rozwijanie zainteresowań studentów Wydziału Technicznego w zakresie fotografii i grafiki komputerowej.
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji wyników prac członków Koła.
 • Promocja indywidualnych osiągnięć członków Koła oraz >Wydziału Technicznego KK.

KOŁO REALIZUJE SWOJE CELE PRZEZ

 • Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła indywidualnych bądź zespołowych prac fotograficznych w przydzielonym laboratorium i w  terenie.
 • Organizowanie spotkań, wykładów, zebrań, konferencji i dyskusji ze  specjalistami z dziedziny fotografii.
 • Organizowanie wystaw i prezentacji prac członków Koła.
 • Organizowanie konkursów fotograficznych.

 

...na górę

Wydział Techniczny © 2010