Certyfikat ECDL

ECDL - EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

 • jest dokumentem, który zaświadcza, że jego własciciel posiada certyfikowane kwalifikacje obsługi komputera i podstawowego oprogramowania,
 • jest to dokument międzynarodowy znany i honorowany przez pracodawców w 180 krajach swiata,
 • jest dokumentem bezterminowym, co oznacza, że nie zachodzi potrzeba jego okresowego odnawiania,
 • jest dokumentem niskonakładowym, jego uzyskanie może być ograniczone jednynie do kosztów egzamiów.

ECDL - EWIDENTNE KORZYSCI POSIADACZA

Idea ECDL jest znana w Europie i na swiecie od 15 lat. W tym czasie Certyfikat wypracował pozycję wiarygodnego zaświadczenia o  kawalifikacjach obsługi komputera i podstawowego oprogramowania. Jest znany i doceniany jak źródło informacji o kwalifikacjach posiadacza wśród pracodawców, instytucji, organizacji różnego rodzaju oraz w  szkołach wyższych. Dzięki temu może skutecznie ulepszać rozwój zawodowy właściciela wspierając go w istotnych krokach na jego drodze zawodowej. Raz zdobyty pomoga w całym życiu zawodowym właściciela.

 • ułatwia znalezienie pracy szukającym jej po raz pierwszy,
 • ułatwia wznowienie pracy osobom po dłuższej przerwie w  aktywności zawodowej,
 • ułatwia poszukuwianie pracy w innych krajach europejskich.

Szczególne znaczenie posiada dla studentów i absolwentów ponieważ:

 • stwarza lepsze szanse na podejmownie dorywczej lub okresowej pracy w tracie odbywania studiów,
 • wnosi istotny wkład w początkujący dorobek kwalifikacji zawodowych,
 • zaświadacza o otwartej na potrzeby społeczeństwa informacyjnego postawie zmierzającej do sprawnego i skutecznego posługiwania się informacją.

ECDL - CO TRZEBA UMIEĆ

Zakres wiedzy i umiejętnosci certyfikatu ECDL został zawarty w Syllabusie ECDL w wersji 5.0, został podzielony na moduły:

 1. Podstawy technik informatycznych.
 2. Użytkowanie komputerów.
 3. Przetwarzanie tekstów.
 4. Arkusze kalkulacyjne.
 5. Bazy danych.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 7. Usługi w sieciach informatycznych.

Podstawowe zasady zdawania egzaminów są nastepujące:

 • aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin z każdego modułu,
 • kolejnosć zaliczania modułów jest dowolna,
 • jednorazowo można zaliczać więcej niż 1 moduł, ale po wczesniejszym uzgodnieniu z egzaminatorem,
 • wszystkie egzaminy należy zaliczyć w okresie 3 lat od przystąpienia do egzamiu pierwszego,
 • zaliczenie egzaminu odnotowywane jest w specjalnej karcie - "Europejska Karta Umiejętności Komputerowych" (EKUK),
 • sposób przygotowania się od egzaminu jest zupełnie dowolny (kandydat może przygotować się samodzielnie),
 • za każdy egzamin ustawnowiona jest opłata na rzecz Polskiego Biura ECDL według cennika opłat.

ECDL - JAK ZDOBYĆ

Bardzo prosta procedura i przebieg uzyskiwania certyfikatu składa się z trzech etapów:

URUCHOMIENIE PROCESU CERTYFIKACJI

 1. Każdy zainteresowany Kandydat wysyła swoje dane: Imię i Nazwisko (studenci nazwę uczelni, wydział, kierunek oraz numer indeksu) na adres ecdl@kpswjg.pl oraz zdawane na  egzaminie moduły.
 2. W odpowiedzi otrzymuje Zaproszenie na egzamin.

PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINÓW

 1. Kandydat wpłaca odpowiednią kwotę za egzamin według cennika opłat
 2. Kandydat z potwierdzeniem wpłaty, swoją kartą EKUK (jeżeli już posiada), dowodem tożsamości oraz legitymacją poświadczającą pobieranie nauki (jeżeli przysługuje Kandydatowi zniżka) przychodzi na egzamin.
 3. Jeżeli Kandydat jeszcze nie posiada - otrzymuje od egzaminatora Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych.
 4. Jeżeli kandydat zdał egzamin, egzaminator potwierdza ten fakt w  karcie EKUK kandydata, a także rejestruje go w Polskim Biurze ECDL.
 5. Jeżeli kadnydat nie zdał egzaminu, fakt ten nie jest w żaden sposób rejestrowany, a kandydat może przystępować do egzaminu ponownie.

OTRZYMANIE CERTYFIKATU

 1. Po zdaniu ostatniego egzaminu egzaminator odnotowuje ten fakt w  karcie EKUK kandydata.
 2. Kandydat wpłaca odpowiednią kwotę za certyfikat według cennika opłat.
 3. Kandydat otrzymuje certyfikat ECDL. Okres realizacji tej operacji wynosi do 4 tygodni.

ECDL NA WYDZIALE TECHNICZNYM

 1. Już od lutego 2007r. jest możliwość zdawania egzaminów przez studentów VII semestru ale także i przez wszystkich chętnych.
 2. Od marca 2010r. egzaminy odbywają się według Syllabusa ECDL w wersji 5.0
 3. Studenci WT mogą łatwo zauważyć, jak wiele zagadnień oraz umiejętnosci wymaganych do uzyskania certyfikatu ECDL posiadają w  związku z odbywanymi w trakcie nauki na Wydziale zajęciami. Najczęściej oznacza to, że aby zdobyć Certyfikat ECDL powinni jedynie uzupełnić swoją wiedzę.
 4. Studenci WT mogą przygotowywać się do egzaminów zupełnie samodzielnie lub z pomocą kolegów i nie są zmuszeni ponosić żadnych kosztów związanych z przygotowaniami.
 5. Studenci WT mogą rozpocząć cykl egzaminów w trakcie odbywania nauki na Wydziale i samodzielnie, a także swobodnie dobierać i regulować tempo przygotowań i zaliczania modułów.
 6. Studenci WT mają wszystko "w domu". Rejestracja do cyklu egzaminów, uzgadnianie terminów egzaminów, potrzebne konsultacje, zdawanie egzaminu - wszystkie te czynnosci student Wydziału Technicznego może wykonać nie opuszczając zasobów lokalowych Wydziału Technicznego.
 7. Studenci WT otrzymują wszystkie zniżki cennika opłat należne osobom uczącym się.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ecdl.com.pl

...na górę

Wydział Techniczny © 2010