Rekrutacja


Komisja Rekrutacyjna informuje o dokonaniu naboru kandydatów na studia.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Edukacji techniczno-informatycznej studiów stacjonarnych (dziennych) Wydziału Przyrodniczo-Technicznego zostały przyjęte następujące osoby:

Jednocześnie Komisja informuje, że z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń nie zostają uruchomione pozostałe kierunki studiów stacjonarnych oraz wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych (zaocznych).

Osoby zakwalifikowane na uruchamiane studia zapraszamy do Uczelni na tzw. Dzień Wstępny, w trakcie którego nastąpi m.in. spotkanie z władzami Wydziału i omówienie spraw organizacyjnych.
Spotkanie odbędzie się dnia 30 września (piątek) o godz. 9:30 w sali nr 131 budynku nr 3 (I piętro).
Obecność obowiązkowa.

Przedłuża się nabór kandydatów na kierunek Edukacja techniczno-informatyczna na studia stacjonarne do dnia 28 września.

Od 1 września br. następuje połączenie Wydziału Technicznego z Wydziałem Przyrodniczym i zmiana nazwy na Wydział Przyrodniczo-Techniczny.


 

 

Uwaga:

Budynek Wydziału Technicznego
JEST DOSTOSOWANY do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo!KRYTERIA PRZYJĘĆ

Konkurs świadectw dojrzałości:

  • matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, język polski, język obcy nowożytny,
  • NIE jest wymagany egzamin maturalny z fizyki i informatyki,
  • dla osób, które zdawały maturę wcześniej niż 2010r. - NIE są wymagane egzaminy maturalne z matematyki i fizyki.

WYMAGANE DOKUMENTY I OPŁATA REKRUTACYJNA

Kandydaci na studia w wyznaczonym terminie składają w dziekanacie Wydziału Technicznego następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny w dziekanacie lub do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji).
  • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu).
  • 4 fotografie o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Czytelna kserokopia dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego, oryginał dowodu do wglądu.
  • Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej:
BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

Dopisek: Nazwa kierunku studiów
w kwocie 85zł.

 

...na górę

Wydział Techniczny © 2010