Kierunki studiów

Wydział Techniczny prowadzi studia pierwszego stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na czterech kierunkach studiów inżynierskich:

Edukacja techniczno-informatyczna

We wrześniu 2009r. kierunek Edukacja techniczno-informatyczna Uchwałą Numer 730/2009,
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia.

Inżynieria bezpieczeństwa

Elektronika i telekomunikacja

W kwietniu 2007r. kierunek Elektronika i telekomunikacja Uchwałą Numer 356/2007,
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

...na górę

Wydział Techniczny © 2010