Rada Wydziału


CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO
KADENCJI 2007 - 2011

DZIEKAN

 •  dr Beata Laszkiewicz - Przewodnicząca

DZIEKAN w latach 2007-2010 

 • doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski - Przewodniczący

PRODZIEKAN

 • doc. dr Danuta Fjałkowska

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

 • dr hab. inż. Andrzej Francik, prof. nzw.
 • prof. dr hab. Roman Gielerak, prof. zw.
 • prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw.
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, prof. zw.
 • dr hab. inż. Franciszek Przystupa, prof. nzw.

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI

 • mgr inż. Bogdan Adamiak
 • dr inż. Mirosław Chrzanowski
 • mgr inż. Aleksander Dziuda
 • mgr inż. Michał Jur
 • dr inż. Lech Kaczmarek - Kierownik Zakładu Elektroniki i  telekomunikacji
 • mgr inż. Waldemar Krupa
 • mgr inż. Wojciech Łyczek
 • mgr inż. Andrzej Rehlis

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • mgr Wojciech Liber
 • dr inż. Jerzy Pietruszewski

PRZEDSTAWICIELE UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH - UCZESTNICZĄCY Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz - ZNP

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO


POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO

...na górę

Wydział Techniczny © 2010