Rok akademicki 2010/2011


 • Ostatnia Rada Wydziału Technicznego

  XXXIX zwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Technicznego było ostatnim posiedzeniem Rady WT. W jej trakcie ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepszą Inżynierską Pracę Dyplomową WT 2010/2011. Zwyciężyła praca inż. Sebastiana Mazura, a wyróżnienia otrzymali inż. Mateusz Schirbel oraz inż. Artur Ślusarski i inż. Adam Zawiślak. Wszyscy otrzymali nagrody finansowe.

  Gościem Rady WT był Dziekan-Elekt Wydziału Przyrodniczo-Technicznego doc. dr Andrzej Błachno.


 • Wiosna na Górze Szybowcowej

  Prace wydziałowego Koła Fotograficznego Kontrast pn. "Wiosna na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim ".
  Zdjęcia zostały zrobione przez studentów, członków Koła - Marlenę Rendę oraz Marcina Lemiesza, pod czujnym okiem opiekuna, mgra inż. Eugeniusza Gronostaja.


 • Zakończenie I edycji studiów podyplomowych Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

  11 czerwca 2011r. miało miejsce uroczyste zakończenie I edycji studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Technicznym pn. „Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp”, podsumowane obroną indywidualnych prac dyplomowych. Studia ukończyło 11. słuchaczy.
  WSZYSTKIM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !


 • Audit certyfikujący EuroKarkonoski Ośrodek ECDL

  Audit EuroKarkonoskiego Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL oraz EuroKarkonoskiego Centrum Egzaminacyjnego ECDL, wewnętrznej jednostki dydaktycznej WT zwanej Ośrodkiem ECDL, przeprowadzili przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Informatycznego Działanie to miało na celu uprawomocnienie dalszego, rocznego funkcjonowania Ośrodka. 


 • InteleKKt na Konferencji w Legnicy

  Udział członków Wydziałowego Naukowego Koła Informatyki „InteleKKt” w IV edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, pn. „Zastosowanie informatyki współczesnej”. Z referatem wystąpił tegoroczny absolwent Wydziału Technicznego - inż. Sebastian Mazur.


 • Promocja kierunków technicznych

   Podczas kolejnej, w ramach Drzwi Otwartych WT, wizyty uczniów i nauczycieli, tym razem z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Ząbkowic Śląskich, przedstawiona została oferta kształcenia na kierunkach inżynierskich prowadzonych przez WT oraz krótka prezentacja jednego z programowych przedmiotów kierunku studiów IB - „Modelowanie zagrożeń”. Zaproszenie do studiowania na kierunkach technicznych skierowali do gości studenci II semestrów kierunków: ETI oraz IB.


 • Wykład prof. Andrzej Francika

  Kolejny z wykładów otwartych WT pn. „Badanie produktów żywnościowych metodami rezonansowymi” poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Francik. Wykładu wysłuchali uczniowie i nauczyciele jeleniogórskich szkół - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Śniadeckiego, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze Strzegomia.


 • Prezentacja oferty kształcenia WT w Ząbkowicach Śląskich
  Wyjazd przedstawicieli Wydziału Technicznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - dr Beata Laszkiewicz, doc. dr Danuta Fjałkowska, dr inż. Tadeusz Lewandowski.
   
  Podczas wizyty zaprezentowano ofertę kształcenia na inżynierskich studiach Technicznych prowadzonych przez Wydział Techniczny KPSW. Uzgodniono także ramy dalszej współpracy.

   

   

 • Kolejna wizyta uczniów z Gryfowa

  Wykład dr Beaty Laszkiewicz i warsztaty dla klas II z z Gryfowa Śląskiego z p. mgr inż. Agnieszką Adamczyk.


 • Wykład otwarty - Nowe konstrukcje liniowych układów scalonych

  Wykład otwarty pn. „Nowe konstrukcje liniowych układów scalonych” wygłosił dr inż. Marian Pierzchała. Wykładu wysłuchali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gryfowa Śląskiego. Przed wykładem Zaproszenie do studiowania na WT skierowali do gości studenci II semestrów kierunków: ETI oraz IB.


 • Indywidualny Dzień Otwarty na WT

  Tym razem w ramach Drzwi Otwartych, WT gościł uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych. W programie było m.in. przedstawienie oferty kształcenia na kierunkach prowadzonych na WT, oraz prezentacja zakresu nauczania przedmiotu „Monitorowanie zagrożeń„, którą przedstawił dr inż. Tadeusz Lewandowski. Wobec zebranych Zaproszenie do studiowania wystosowali studenci II semestrów kierunków: IB oraz ETI.


 • IT w Polsce i na Świcie. Osiągnięcia i Wyzwania

  Udział dr Beaty Laszkiewicz i studentki IV sem. ETI, Małgorzaty Barańskiej, w Sympozjum pt. „Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie rozwiązań technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych SOA” w ramach projektu „IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania”, które odbyło się w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie.


 • Zakończenie I edycji studiów podyplomowych Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej

  5 lutego 2011r. miało miejsce uroczyste zakończenie I edycji studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Technicznym pn. „Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej”, podsumowane obroną indywidualnych pracy dyplomowych słuchaczy.
  WSZYSTKIM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GARTULUJEMY !  


 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gryfowa Śląskiego

   W ramach Indywidualnych Drzwi Otwartych Wydział Techniczny gościł uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gryfowa Śląskiego. Podczas spotkania przedstawiona została oferta kształcenia na kierunkach technicznych WT, odbył się wykład dra inż. Damiana Dudka pt. „Metody tworzenia stron www” oraz praktyczne warsztaty. Następnie goście zwiedzili bazę dydaktyczną Wydziału oraz BiCIN KPSW.


 • Debata Oxfordzka - CSR
  5 stycznia 2011r.

  Debata Oxfordzka - CSR

   W podsumowaniu zajęć z przedmiotu Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility- CSR). studenci sem. VII kierunku ETI przygotowali i przeprowadzili Debatę Oxfordzką na temat: „Za i przeciw Społecznej odpowiedzialności biznesu.” Ostatecznie wygrały argumenty i przygotowanie antagonistów CSR.


 • Wykład przedstawicieli firmy CodeTwo

  14 grudnia 2010r. miał miejsce wykład pn., „Dlaczego warto uczyć się C++?” przeprowadzony przez przedstawicieli jeleniogórskiej firmy CodeTwo. Na temat preferowanych kwalifikacji informatycznych potencjalnych pracowników firmy wypowiadali się jej właściciele, panowie Michał Bednarz oraz Jarosław Bednarz. Wykładu wysłuchali studenci kierunku Edukacji techniczno-informatycznej. Zobacz film.


 • II miejsce w Konkursie fotograficznym dla Katarzyny Męciny!

  Katarzyna Męcina studentka V sem. kierunku Edukacja techniczno-informatyczna zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pn. „Woda w kadrze”, zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie pod hasłem: „Czysta Woda dla Zdrowego Świata”. Gratulujemy!


 • Dni Mobilności Pracowniczej

  Pracownicy i studenci Wydziału Technicznego uczestniczyli w, już po raz piąty organizowanym, Dniu Mobilności Pracowniczej. Celem DMP jest promowanie idei mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz zaznajomienie zainteresowanych osób z warunkami życia i pracy za granicą. Spotkanie, które odbyło się w PUP w Jeleniej Górze miało charakter edukacyjno-informacyjny, a największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska pracodawców z Niemiec, Dani i Szwajcarii.


 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”

   Uczniowie klasy IIIc popularnego jeleniogórskiego „Mechanika” w ramach zajęć z przedmiotu „Podstawy mechatroniki” oraz „Urządzenia i systemy mechatroniczne” uczestniczyli w pokazowych zajęciach realizowanych w laboratoriach Wydziału Technicznego KPSW. Wcześniej uczniom została zaprezentowana oferta kształcenia na WT wraz z szeroką charakterystyką poszczególnych kierunków studiów.


 • Zima w obiektywie
  5 grudnia 2010r.

  Zima w obiektywie

  Prace wydziałowego Koła Fotograficznego pn. "Pierwszy śnieg".
  Zdjęcia przedstawiają przykryty śniegiem teren KPSW oraz Górę Gapa, która znajduje się za terenem campusu uczelni.
  Opiekun koła: mgr inż. Eugeniusz Gronostaj


 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych ze Zgorzelca

   W ramach Indywidualnych Drzwi Otwartych corocznie prowadzonych przez Wydział Techniczny tym razem WT gościł uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa ze Zgorzelca. W programie wizyty było, m.in.: przedstawienie oferty kształcenia na kierunkach technicznych WT, wykład dra inż. Damiana Dudka pt. „Metody tworzenia stron www”, warsztaty praktyczne w zakresie metod tworzenia serwisów www, a także zwiedzanie bazy dydaktycznej Wydziału oraz BiCIN KK.


 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzonych na WT

  Migawka z zajęć uruchomionych w tym roku akademickim na Wydziale Technicznym studiów podyplomowych, tj. drugiej edycji studiów „Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej” oraz pierwszej edycji studiów „Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp”.


 • Obowiązki, uprawnienia oraz praktyka działań PIP

  Spotkanie studentów VII semestru kierunku Edukacja techniczno-informatyczna z Inspektorem Mirosławem Kocubą, Kierownikiem Jeleniogórskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Wygłoszony wykład dotyczył obowiązków, uprawnień oraz praktyki działań PIP wobec pracowników i pracodawców. Intrygujące zagadnienia spowodowały, że tak podczas wykładu jak i po jego zakończeniu studenci mieli do Gościa wiele pytań.


 • Zajęcia uczniów I LO w laboratoriach fizyki WT

  W laboratoriach fizyki Wydziału Technicznego Kolegium Karkonoskiego odbywają się zajęcia najzdolniejszych uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Tu przygotowują się do olimpiady i matury z fizyki. Uczniami I LO opiekuje się nauczyciel fizyki p. Lechosław Trębicki, a z ramienia WT uczniom pomaga dr inż. J. Pietruszewski.


 • Spotkanie z Prezesem Zarządu CPU ZETO

  Spotkanie studentów VII semestru kierunku Edukacja techniczno-informatyczna z Prezesem Zarządu CPU ZETO w Jeleniej Górze, p. Aleksandrem Lachowiczem. Spotkanie dotyczyło przybliżenia praktyki działania firmy ZETO jako organizacji społecznie odpowiedzialnej. Interesująca prelekcja zakończyła się dyskusją między Gościem a studentami.


 • Zaproszenie do studiowania na Wydziale Technicznym

  Przedstawienie oferty kształcenia na inżynierskich kierunkach prowadzonych przez Wydział Techniczny KK uczniom klas maturalnych Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze. Oferta została przedstawiona w Książnicy Karkonoskiej podczas prezentacji multimedialnej pn. „Fortyfikacje dawnej Jeleniej Góry”, zaprezentowanej przez mgra inż. Eugeniusza Gronostaja, pracownika WT.


 • Spotkanie z członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

  Spotkanie robocze z przedstawicielem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Jeleniej Górze, dr inż. Jerzym Pieńkosem. Rozmowy dotyczyły m.in. dalszej współpracy w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej studiów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa oraz studiów podyplomowych Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp.


 • Odpowiedzialność społeczna w historycznym i regionalnym ujęciu

  W ramach cyklu wykładów dotyczących Społecznej odpowiedzi biznesu gościnie wykład wygłosił Poseł RP Marcin Zawiła, jeden ze współzałożycieli Kolegium Karkonoskiego, Przewodniczący Konwentu KK, były Prezydent Jeleniej Góry oraz były Prezydent Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Wykład przedstawiał, w ujęciu historycznym, relacje między samorządem a gospodarką (biznesem) i wynikających z nich odpowiedzialnościach.


 • Intelekt w CodeTwo
  3 listopada 2010r.

  Intelekt w CodeTwo

  Wydziałowe Naukowe Koło Informatyki „InteleKKt” podjęło współpracę i realizuje znaczną cześć zajęć wspólnie z międzynarodową, jeleniogórska firmą informatyczną CodeTwo. Pierwszy wykład i warsztaty praktyczne pn. „Optymalizacja i pozycjonowanie stron WWW, SEO” został poprowadzony przez p. Tomasza Sikorę, szefa działu Web Development w siedzibie firmy CodeTwo.


 • Wykład - Rola i zadnia Urzędu Pracy w Jeleniej Górze

  Spotkanie z p. Elżbietą Lemańską, przedstawicielką Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Wygłoszony wykład dotyczył m.in. informacji na temat zadań własnych PUP, takich jak: promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia czy aktywizacja bezrobotnych oraz narzędzi i działań Urzędu skierowanych do absolwentów szkół.


 • Ogólnopolski Tydzień Kariery - Zgorzelec

  W dniu 19.10.2010r. przedstawiciele Wydziału Technicznego KK wzięli udział w Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu. Targi odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Współorganizatorami imprezy był Klub Pracy ze Zgorzelca oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze Beneficjentami spotkania była młodzież ostatnich klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


 • Seminarium - Euroregionalne Centrum Szkolenia Lotniczego

  Seminarium zorganizowane zostało przez Prorektora KK, prof. Tomasza Winnickiego przy współudziale Dziekana WT, doc. dr inż. Zbigniewa Fjałkowskiego. Poświęcone było koncepcji utworzenia Euroregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele PWSZ w Chełmie oraz uczniowie klasy lotniczej z Mechanika.

...na górę

Wydział Techniczny © 2010