Współpraca


POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Zakres, zamierzenia i formy - spotkanie poprzedzające podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Aeroklubem Jeleniogórskim, reprezentowanym przez Dyrektora Jacka musiała a Wydziałem Technicznym.

 

 

 

 


Wstępne ustalenia form współpracy między Cechem Rzemiosł Różnych i  Przedsiębiorców w Jeleniej Górze a Wydziałem Technicznym, poprzedzające podpisanie Porozumienia o współpracy.

 

 

 

 


13 stycznia 2010r.

Ustalenie rodzaju, zakresu oraz form współpracy między Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. a Wydziałem Technicznym KK. Adwersarzem władz Wydziału był Dyrektor ZSOiZ w Gryfowie - Jan Okulowski.


12 stycznia 2010r.

Podpisanie Wstępnego Porozumienia o współpracy z jeleniogórską informatyczną firmą CodeTwo® a Wydziałem Technicznym KK. Ze strony CodeTwo® Porozumienie podpisał Dyrektor Zarządzający - Michał Bednarz.


12 listopada 2009r.

Podpisanie Porozumień o współpracy
między Wydziałem Technicznym a szkołami średnimi powiatu jeleniogórskiego:


Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w  Piechowicach
Ze strony ZSTiL Porozumienie o współpracy podpisała Dyrektor Dorota Sobczyńska


Zespołem Szkół Ogólnokształcących w  Kowarach
Ze strony ZSO Porozumienie o współpracy podpisała Dyrektor Grażyna Krakowiak


Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
Ze strony ZSOiMS Porozumienie o współpracy podpisała Dyrektor Beata Szehidewicz

 

Na uroczystości podpisania Porozumień obecni byli m.in.:

 • Rektor Kolegium Karkonoskiego prof. Henryk Gradkowski,
 • Starosta Powiatu - Jacek Włodyga,
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Jakiel,
 • Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia starostwa - Kazimierz Raksa,
 • zastępczyni Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia starostwa - Lidia Zaborska.

28 maja 2009r.

Wstępne Porozumienie o Współpracy między Centrum Przemysłowo-Usługowym ZETO Sp. z o.o. a Wydziałem Technicznym KK.

 

 

Porozumienie podpisali:

 • ze strony ZETO - prezes zarządu Aleksander Lachowicz
 • ze strony Wydziału Technicznego - dziekan WT doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

21 maja 2009r.

Wstępne Porozumienie o Współpracy między Przedsiębiorstwem Opto-Tel a Wydziałem Technicznym KK.

Porozumienie podpisali:

 • ze strony OptoTel - właściciel Piotr Kowalczyk
 • ze strony Wydziału Technicznego - dziekan WT doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

21 maja 2009r.

Wstępne Porozumienie o Współpracy między Jel-Car Sp. Z o.o. a Wydziałem Technicznym KK.

 

 

Porozumienie podpisali:

 • ze strony Jel-Car - członek zarządu Walter Dobrowolski
 • ze strony Wydziału Technicznego - dziekan WT doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

2 lutego 2009r.

List Intencyjny dotyczący Współpracy pomiędzy Wydziałem Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze a Instytutem Materiałoznawstwa i  Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

 

 

 

List podpisali:

 • ze strony Wydziału Technicznego - dziekan WT doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski
 • ze strony Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej PWr. - dyrektor doc. dr Grzegorz Pękalski

1 grudnia 2008r. 

Wstępne Porozumienie o współpracy między Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Jeleniej Górze a Wydziałem Technicznym KK.

 

  

 

 

Porozumienie podpisali:

 • ze strony Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP - prezes Wiesława Wędzonka
 • ze strony Wydziału Technicznego - dziekan WT doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

1 grudnia 2008r.

Wstępne Porozumienie o współpracy między Jeleniogórskim Stowarzyszeniem Żołnierzy Radiotechników "RADAR" a Wydziałem Technicznym KK.

 

 

 

Porozumienie podpisali:

 • ze strony Stowarzyszenia "Radar" - prezes ppłk rez. mgr inż. Janusz Górecki
 • ze strony Wydziału Technicznego - dziekan WT doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

REALIZOWANE WSPÓLNIE PROJEKTY

...na górę

Wydział Techniczny © 2010