Kursy dokształcające

Prowadzimy następujące kursy dokształcające:

Lp Nazwa kursu Liczba godzin Orientacyjny koszt (dla jednego uczestnika) Min. liczba osób
1 Aplikacje internetowe PHP 40 700 zł 10
2 Projektowanie i programowanie baz danych MS SQL Server 40 700 zł 10
3 Tworzenie stron WWW - XHTML i CSS 40 700 zł 10
4 Grafika komputerowa 30 670 zł 10
5 Grafika komputerowa + www
(kurs z grafiki komputerowej powiązany z kursem "Tworzenie stron WWW")
30 570 zł 10
6 Podstawy obsługi komputera i internetu 100 950 zł 10
7 Obsługa komputera według standardów europejskich ECDL
(wraz z egzaminami)
150 2200 zł* 10
8 Kurs z matematyki przygotowujący do matury i studiów 64 260 zł 25
9 Grafika komputerowa z projektowaniem stron www 100 1300 zł 10
* koszt kursu wraz z materiałami dydaktycznymi zalecanymi przez ECDL, opłatą za karty EKUK (wymaganie ECDL), opłatą za 7 egzaminów ECDL oraz opłatą za Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Nasze atuty:

 • Własna baza dydaktyczna oraz własny sprzęt komputerowy:
  • 6 sal wykładowych, 2 duże sale wykładowo-ćwiczeniowe, 3 sale seminaryjne, każda wyposażona w rzutniki i ekrany, każda z dostępem do  internetu;
  • 7 laboratoriów komputerowych, wszystkie z dostępem do  internetu; w laboratoriach zainstalowane jest wyłącznie oprogramowanie licencjonowane oraz oprogramowanie udostępniane bezpłatnie; każda stacja robocza posiada możliwość odtworzenia (w krótkim czasie) systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem
 • Wysoka jakość kształcenia:
  • Wykwalifikowana kadra posiadająca dodatkowe uprawnienia (36 osób z wyższym wykształceniem, w tym 5 profesorów, 4 doktorów habilitowanych, 17 doktorów).
  • Szkolenia dostosowane do wymagań rynku pracy.
 • Możliwość zdawania egzaminów ECDL na miejscu - 2 pracownicy Wydziału Technicznego są certyfikowanymi egzaminatorami ECDL.
 • Bezprzewodowy Internet w budynku Wydziału Technicznego.
 • Warunki umożliwiające prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Możliwość korzystania z Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej.
 • Możliwość prowadzenia zajęć popołudniowych.
 • Możliwość prowadzenia zajęć w trakcie przerwy wakacyjnej.

Formularz rekrutacyjny


Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.02/00030/2009

KONTAKT

dziekanatwp@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 330, 75 64 53 332

...na górę

Wydział Techniczny © 2010