Plan studiów oraz rozkład zajęć wg. semestrów

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


SEMESTR I

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Matematyka 30 30       60 E 2+4
2 P Fizyka I 15 15       30   2+3
3 P Chemia I 15 15       30   1+2
4 P Podstawy grafiki inżynierskiej 15 30       45   1+3
5 P Podstawy informatyki i systemów informatycznych 30   30     60 E 1+3
6 K Nauka o materiałach 15   30     45   1+2
7 H Podstawy ekonomii 15         15   1
8 K Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa 15       30 45 E 1+2
9 H
Przedmioty wybieralne:
Podstawy ekologii
Zarządzanie środowiskiem
 
30         30   1
  Razem godzin 180 90 60 0 30 360 3 30
  Razem w semestrze 360  
Średnio tygodniowo 24
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 12

SEMESTR II

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Statystyka matematyczna i opisowa 15 15       30   2+2
2 P Fizyka II 15   15     30 E 1+2
3 P Chemia II 15   15     30   1+2
4 TI Programy użytkowe i pakiety biurowe 15   30     45   1+2
5 P Podstawy pojektowania inżynieskigo - CAD 15   30 15   60   1+2+2
6 P Mechanika techniczna 30 15 15     60 E 1+2+2
7 K Modelowanie zagrożeń 15 15       30 E 1+2
8 P Metrologia techniczna 30   30     60   1+2
9 O Wychowanie fizyczne I (wybór formy zaliczenia)   30       30   1
  Razem godzin 150 75 135 15 0 375 3 30
  Razem w semestrze 375  
Średnio tygodniowo 25
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 20

SEMESTR III

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Ilościowe metody analizy i oceny ryzyka   15       15   2
2 P Wytrzymałość materiałów 15 30       45 E 1+3
3 K Teoria obwodów 15   30     45 E 1+3
4 P Języki programowania 30   30     60 E 1+2
5 K Systemy komunikacji kryzysowej 15       15 30   1+2
6 K Termodynamika 15 15 15     45   1+1+2
7 K
Przedmioty wybieralne:
Podstawy socjologii
Podstawy psychologii
 
15       15 30   1+1
8 K Podstawy zarządzania 15       30 45   1+2
9 K Zagrożenia w środowisku pracy 15       15 30   1+2
10 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski I
Język niemiecki I
 
  30       30   1
11 O Wychowanie fizyczne II (wybór formy zaliczenia)   30       30   1
  Razem godzin 135 120 75 0 75 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 16

SEMESTR IV

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Identyfikacja zagrożeń analiza i ocena ryzyka 15 15   15   45 E 1+1+2
2 K Urządzenia i maszyny elektryczne 15   30     45   1+2
3 K Teoria i jakość systemów 15 15 15     45 E 1+1+2
4 K Bezpieczeństwo i ochrona informacji 15 15 15     45   1+1+2
5 K Technika analogowa 30   15     45 E 1+2
6 K Mechanika płynów 15 30       45   1+2
7 K Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 15 15   30   60   1+2+2
8 K Podstawy marketingu 15       30 45   1+2
9 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski II
Język niemiecki II
 
  30       30   1
  Razem godzin 135 120 75 45 30 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 14

SEMESTR V

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Technika cyfrowa 15 15 30     60 E 1+2+2
2 K Techniczne systemy zabezpieczeń 15     15 15 45 E 1+1+1
3 K Organizacja systemów bezpieczeństwa 15 15       30   1+2
4 K Logistyka w bezpieczeństwie 15       30 45 E 1+2
5 K Systemy zarządzania jakością 15 15   15   45   1+1+2
6 K Fizjologia i ergonomia w bezpieczeństwie 15 15   15   45   1+1+1
7 K Inżynieria bezpieczeństwa technicznego 15       15 30   1+2
8 K Zarządzanie zasobami ludzkimi 15       15 30   1+1
9 P Bazy danych 15   30     45   1+2
10 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski III
Język niemiecki III
 
  30       30   1
  Razem godzin 135 90 60 45 75 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 10

SEMESTR VI

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Elementy techniki mikroprocesorowej 30   30     60 E 1+3
2 K Podstawy automatyki i sterowania 15 15 30     60   1+2+3
3 K Organizacja systemów ratownictwa 15 30       45   1+2
4 K Środki bezpieczeństwa i ochrony 30       30 60 E 1+3
5 K Zarządzanie kryzysowe 15       30 45   1+2
6 K Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 30   30 15   75   1+3+2
7 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski IV
Język niemiecki IV
 
  30       30 E 2
8 K Praca przejściowa (zajęcia niezorganizowane)           0   2
  Razem godzin 135 75 90 15 60 375 3 30
  Razem w semestrze 375  
Średnio tygodniowo 25
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 6

SEMESTR VII

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Seminarium dyplomowe         30 30   7
2 P Technologie tworzenia serwisów internetowych 15   30 30   75   1+2+2
3 H
Przedmioty wybieralne:
Etyka biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu
 
15       15 30   1+1
4 K Elementy prawa krajowego i miedzynarodowego 15         15   2
5 K Organizacja zadania i metody pracy służb BHP 15     15   30   2+2
6 K Praca dyplomowa (zajęcia niezorganizowane)           0   10
  Razem godzin 60 0 30 45 45 180 0 30
  Razem w semestrze 180  
Średnio tygodniowo 12
Liczba egzaminów 0
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 0

...na górę

Wydział Techniczny © 2010