Plan studiów oraz rozkład zajęć wg. semestrów

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


SEMESTR I

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Matematyka 30 30       60 E 3+3
2 P Fizyka I 30 15       45   2+3
3 P Mikroekonomia 15 15       30   1+2
4 K Metrologia techniczna I 15   15     30   1+2
5 K Podstawy grafiki inżynierskiej 30 30       60 E 2+2
6 K Podstawy informatyki i systemów informatycznych 30   30     60 E 2+2
7 TI Programy użytkowe i pakiety biurowe 15   30     45   1+3
8 H
Przedmioty wybieralne:
Podstawy socjologii
Psychologia zarządzania
 
30         30   1
  Razem godzin 195 90 75 0 0 360 3 30
  Razem w semestrze 360  
Średnio tygodniowo 24
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 12

SEMESTR II

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Statystyka inżynierska 15 15 15     45 E 1+2+2
2 P Fizyka II 15   15     30 E 2+2
3 P Makroekonomia 30 15       45   1+2
4 K Metrologia techniczna II 15   15     30 E 2+2
5 K Przetwórstwo tworzyw sztucznych 30         30   1
6 K Nauka o materiałach I 30   15     45   1+2
7 K Języki programowania 30   30     60   2+2
8 K Podstawy zarządzania 15       30 45   2+3
9 O Wychowanie fizyczne I   30       30   1
  Razem godzin 180 60 90 0 30 360 3 30
  Razem w semestrze 360  
Średnio tygodniowo 24
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 20

SEMESTR III

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Badania operacyjne 15   15     30 E 1+2
2 K Podstawy maszynoznawstwa 30 30       60 E 2+2
3 K Nauka o materiałach II 30   15     45 E 2+2
4 K Technika analogowa i cyfrowa I 30   15     45   2+2
5 K Podstawy projektowania inżynierskiego I 15 30       45   2+3
6 K Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów 30 30       60   2+2
7 K Procesy i techniki produkcyjne I 30     30   60   2+2
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski I
Język niemiecki I
 
  30       30   1
9 O Wychowanie fizyczne II   30       30   1
  Razem godzin 180 150 45 30 0 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 16

SEMESTR IV

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Podstawy projektowania inżynierskiego II 15   30 15   60 E 2+2+2
2 K Procesy i techniki produkcyjne II 15     15   30 E 2+2
3 K Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 30     30   60   2+2
4 K Zarządzanie produkcją i usługami 30 30       60   2+2
5 K Finanse i rachunkowość 15 30       45 E 2+2
6 K Podstawy techniki mikroprocesorowej 30   30     60   2+2
7 K Technika analogowa i cyfrowa II 15   30     45   1+2
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski II
Język niemiecki II
 
  30       30   1
  Razem godzin 150 90 90 60 0 390 3 30
  Razem w semestrze 390  
Średnio tygodniowo 26
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 14

SEMESTR V

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Podstawy marketingu 15       30 45   2+3
2 K Maszyny elektryczne 30   30     60   2+2
3 K Rachunek kosztów dla inżynierów 30 15 15     60 E 2+1+1
4 K Logistyka w przedsiębiorstwie 30 15       45 E 2+2
5 K Systemy zarządzania jakością 30 15   15   60   2+2+2
6 K Bazy danych 15   30     45   1+2
7 K Techniki multimedialne 15   30     45 E 1+2
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski III
Język niemiecki III
 
  30       30   1
  Razem godzin 165 75 105 15 30 390 3 30
  Razem w semestrze 390  
Średnio tygodniowo 26
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 10

SEMESTR VI

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Ekologia i zarządzanie środowiskowe 30 15       45   1+2
2 K Zarządzanie zasobami ludzkimi 15       15 30   2+2
3 K Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 30 15 15     60 E 2+2+2
4 K Układy mechaniczne 15         15   1
5 K Elektromaszynowe elementy automatyki 30         30   2
6 K Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 15   30 15   60 E 2+2+2
7 K Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAM 15   30     45   2+3
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski IV
Język niemiecki IV
 
  30       30 E 2
9 K Praca przejściowa (zajęcia niezorganizowane)           0   1
  Razem godzin 150 60 75 15 15 315 3 30
  Razem w semestrze 315  
Średnio tygodniowo 21
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 6

SEMESTR VII

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Seminarium dyplomowe         45 45   5
2 K Eksploatacja i niezawodność systemów technicznych 15     15   30   2+2
3 H
Przedmioty wybieralne:
Etyka biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu
 
30         30   3
4 P Elementy prawa gospodarczego 15 15       30   2+2
5 K Zarządzanie innowacjami 15       15 30   2+2
6 K Dokumentacja inżynierska   15       15   1
7   Praktyka zawodowa           0    
8 K Praca dyplomowa (zajęcia niezorganizowane)           0   9
  Razem godzin 75 30 0 15 60 180 0 30
  Razem w semestrze 180  
Średnio tygodniowo 12
Liczba egzaminów 0
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 0

...na górę

Wydział Techniczny © 2010