Rok akademicki 2009/2010


 • Multimedialne prezentacje zabytków oraz średniowiecznej Jeleniej Góry

  Spotkanie robocze przedstawicieli Wydziału Technicznego oraz kierownictwa Muzeum Karkonoskiego oraz Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, na którym zaprezentowana została Multimedialna prezentacja średniowiecznej Jeleniej Góry, inż. Eugeniusza Gronostaja oraz praca inżynierska inż. Bartosza Pięknego. Przedmiotem spotkanie było nakreślenie zakresu i form współpracy obecnych instytucji wobec prezentowanego projektu.


 • Wyniki Konkursu na Najlepszą Inżynierską Pracę Dyplomową 2009/2010

  Na XXIX zwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Technicznego ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepszą Inżynierską Pracę Dyplomową Wydziału Technicznego w roku 2009/2010. Zwyciężyła praca pt. "Wykorzystanie grafiki 3D w projekcie wirtualnego spaceru po zabytkach" autorstwa inż. Bartosza Pięknego absolwenta studiów stacjonarnych kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, napisana po kierunkiem dra inż. Damiana Dudka. Autor otrzymał nagrodę finansową Gratulacje!


 • Konferencja w PWSZ im. Witelona w Legnicy

  Inauguracja projektu "Bliżej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami" realizowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy w partnerstwie z PWSZ z Głogowa oraz Federacją Pracodawców Polski Zachodniej.


 • ECDL: e-kompetencje, e-umiejętności, e-obywatel

  EuroKarkonoskim Ośrodku ECDL przy Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego już po raz piaty obył się egzamin ECDL. Egzaminy te odbywają się w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim oraz Stowarzyszenie Santorów z Wrocławia pn. "E-kompetentny pracownik powiatu lwóweckiego. Szkolenie w zakresie zdobywania i rozwoju e-umiejętności".


 • Zastosowanie mikrofal w procesach unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów

  Kolejny wykład z cyklu wykładów otwartych Wydziału Technicznego, pt. "Zastosowanie mikrofal w procesach unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów" poprowadził dr inż. Ryszard Parosa. Wykładu wysłuchali zaproszeniu uczniowie szkół średnich regionu oraz studenci i pracownicy Wydziału Technicznego.


 • II Piknik Militarny - Łomnica 2010r.

  Promocja Wydziału Technicznego podczas II Pikniku Militarnego na terenie skansenu ze sprzętem Radiolokacyjnym i Aeromobilnym w Łomnicy. Organizatorzy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR.


 • Konferencja studencka "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

  Studenci-członkowie Naukowego Koła Przedsiębiorczości "Bos$" - Aleksandra Włodarczyk i Adam Zawiślak uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pn. "Społeczna odpowiedzialność biznesu" w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Wystąpili z referatem "Marketing społeczny na przykładzie działalności JZO w Jeleniej Górze", którego byli współautorami wspólnie z opiekunem Koła - doc. dr Danutą Fjałkowską.


 • Historia lotnictwa w Karkonoszach

  Wykład p. Jacka Musiała - Dyrektora Jeleniogórskiego Aeroklubu nt. historii lotnictwa w Karkonoszach a także historii produkcji szybowców w dawnym i obecnym Jeżowie Sudeckim. Na późniejszym spotkaniu z władzami WT omawiano możliwości, zasady oraz formy podjęcia współpracy między Aeroklubem a Wydziałem Technicznym.


 • Dzień otwarty ECDL na Wydziale Technicznym KK

  W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 12 maja 2010r., odbył się wykład-prelekcja pn. "Misja, geneza, korzyści i praktyka Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych". Znaczenie Certyfikowanych Ośrodków Egzaminacyjnych ECDL dla społeczności lokalnych osób uczących się i pracujących. Spotkanie prowadził p. mgr inż. Wojciech Łyczek - certyfikowany egzaminator ECDL.


 • Konferencja "Z Wiedzą Przyszłość"

  Promocja Wydziału Technicznego na Konferencji zamykającej realizację projektu pt. "Z Wiedzą Przyszłość" połączonej z informacyjnym daniem otwartym prezentującym ofertę kształcenia uczelni i instytucji szkoleniowych regionu. Organizatorami całego przedsięwzięcia byli: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze.


 • Konkurs Informatyczny - Finał i wręczenie nagród

  15 kwietnia 2010r. w godzinach porannych 15-tu finalistów zmagało się z ostatnimi zadaniami konkursowymi II etapu II Regionalnego Konkursu Informatycznego, a o godz. 15.30 w sali posiedzeń Senatu KK nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. W Konkursie zwyciężył Marek Hołyński z I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Więcej informacji na stronie Konkursu. Pobierz więcej zdjęć. Zdjęcia dla studentów.


 • Spotkanie z Federacją Pracowników Polski Zachodniej

  Spotkanie odbyło się w ramach projektu pt. "Pracownik 45+ Słoneczna Energia", pod honorowym patronatem Starosty Jeleniogórskiego. Na spotkaniu obecni byli pracodawcy całego regionu jeleniogórskiego oraz ich stowarzyszenia a także inne organizacje, w tym: przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy Zrzeszenia Handlu i Usług w Jeleniej Górze.


 • Wizyta maturzystów z Technikum Ekonomicznego

  W ramach "Indywidualnych drzwi otwartych" Wydział Techniczny gościł maturzystów Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, wraz z nauczycielem - p. Małgorzatą Szymczak-Zaleską. Podczas spotkania zaprezentowano kierunki inżynierskich studiów technicznych prowadzonych na WT. Następnie goście zwiedzili bazę dydaktyczną Wydziału oraz Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej.


 • www.pracujacemamy.pl - kampania promocyjno-informacyjna

  Konferencję zorganizowała Fundacja Edukacji Europejskiej w partnerstwie z firmą consultingową Petra Consulting, we współpracy z Wydziałem Technicznym. Uczestnicy zapoznani zostali m.in. z sytuacją kobiet na rynku pracy, z możliwościami elastycznego zatrudniania oraz z formami samozatrudnienia. Przedstawiono także wpływ środowiska rodzinnego na pracę kobiet oraz dedykowaną witrynę www.pracujacemamy.pl


 • Seminarium w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr

  Przedstawiciele Wydziału Technicznego uczestniczyli w Seminarium zorganizowanym w ramach projektu "Dobrze zdana matura furtką do wymarzonych studiów" pn. "Uczmy jak się uczyć - istota podnoszenia kompetencji uczenia się przez szkołę". Organizatorem było Prywatne Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze. W trakcie bardzo ciekawych obrad przedstawiona została oferta kształcenia na inżynierskich kierunkach technicznych prowadzonych przez WT.


 • Wizyta przedstawiciela jeleniogórskiej firmy PMPoland

  Wydział Techniczny gościł p. Jana Dziewońskiego, Kierownika Sekcji Zarządzania Systemami w PMPGroup - Paper Machinery Producer w Jeleniej Górze. Gość zapoznał się z bazą laboratoryjną Wydziału a w szczególności z tą, która dotyczy miernictwa i badań materiałów.


 • Wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

  Podczas wizyty zaprezentowano ofertę kształcenia na inżynierskich studiach Technicznych prowadzonych przez Wydział Techniczny KK. Uzgodniono także ramy dalszej współpracy.


 • Dni Techniki w "Mechaniku"

  Wydział Techniczny uczestniczył w "Dniach Techniki" zorganizowanych przez Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze. Zasadniczą część spotkania stanowiły wykłady, wystawy, zwiedzanie szkoły i prezentacja nowo powstającej klasy lotniczej.


 • I etap II Regionalnego Konkursu Informatycznego

  W I etapie II Regionalnego Konkursu Informatycznego wzięło udział 84 uczniów z 15 szkół średnich regionu. Na tym etapie, w jego części pierwszej, uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami zamkniętymi, by następnie, w części drugiej, wykazać swe umiejętności rozwiązując zadania otwarte. W przerwie wysłuchano wykładu dra inż. Damiana Dudka pt. "Metody nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learning". Pobierz więcej zdjęć


 • Gra biznesowa w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1

  16 marca Gra biznesowa odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 przy ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze. Wyjątkowość tej rozgrywki polegała na tym, że było to ostatnie w tym roku akademickim spotkanie studentów z uczniami oraz to, że uczestniczka właśnie tej Gry otrzymała NAJLEPSZY w historii tegorocznych rozgrywek wynik, tj.: 9,64426! Gratulujemy!!!


 • Gra biznesowa w Zespole Szkół Licealnych i Usługowych

  Tym razem studenci przeprowadzili Grę w Zespole Szkół Licealnych i Usługowych przy ul. Leśnej w Jeleniej Górze. Choć w rozgrywce wzięło udział niewielu uczniów, to fakt uczestnictwa w Grze nauczycielki - Jolanty Mozolewskiej-Zwatrzko podwyższał znakomicie jej rangę. Na koniec spotkania członkowie Naukowego Koła Przedsiębiorczości "Bos$" promowali studia inżynierskie prowadzone na Wydziale Technicznym KK.


 • Gra biznesowa w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"

  W popularnym jeleniogórskim "Mechaniku" by wziąć udział w Grze ostatecznie zdecydowało się 26 osób. Inicjatorem rozgrywek ze strony szkoły by nauczyciel - p. Zbigniew Gotowała. Po emocjonującej rozgrywce i wręczaniu zwycięzcom drobnych upominków, studenci, członkowie Naukowego Koła Przedsiębiorczości "Bos$" zachęcali uczniów tej technicznej szkoły do podjęcia studiów na inżynierskich kierunkach prowadzonych na WT.


 • Legnickie Prezentacje Edukacyjne

  Wydział Techniczny KK wziął udział w Legnickich Prezentacji Edukacyjnych zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Wśród wystawców były 22 uczelnie, 13 instytucji i szkół policealnych oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych.


 • Audit Laboratorium i Centrum Egzaminacyjnego ECDL

  Audit z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego przeprowadził prof. Zygmunt Mazur. Działanie to miało na celu uprawomocnienie uruchomienia na Wydziale Technicznym KK - EuroKarkonoskiego Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL oraz EuroKarkonoskiego Centrum Egzaminacyjnego ECDL - z uprawnieniami do organizowania egzaminów: ECDL START i ECDL CORE.


 • Gra biznesowa w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

  Tym razem w zmaganiach z biznesem wzięło udział 30 uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze. Nauczycielem, który zaprosił studentów Naukowego Koła Przedsiębiorczości "Bos$" do tego wyjazdowego spotkania była p. Wioletta Pieszczek. Po zakończeniu zmagań - studenci zaprezentowali uczniom jaworskiej szkoły walory studiowania inżynierskich kierunków na Wydziale Technicznym KK.


 • Spotkanie z jeleniogórskimi Doradcami Zawodowymi

  W roboczym spotkaniu, na którym omawiano warunki współpracy instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym a WT, udział wzięli: Elżbieta Gotowała i Janusz Żukowski - przedstawiciele Szkolnych Ośrodków Kariery, Paweł Płocheć - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Agnieszka Masternak - przedstawicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze, a także współorganizator spotkania, członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego przy MEN - Tadeusz Popowicz.


 • Gra biznesowa w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

  Tym razem Grę przeprowadzono w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. W rozgrywkach wzięło udział ok. 40 uczniów. opiekunem ze strony szkoły była p. Anna Mysona. Na koniec, tradycyjnie, studenci z Naukowego Koła Przedsiębiorczości "Bos$" promowali studia inżynierskie prowadzone na Wydziale Technicznym KK.


 • Seminarium szkoleniowe "Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia"

  Seminarium, które odbyło się na WGRiT UE Wrocław, to część projektu pn. "Twoja Wiedza. Twoja Firma". Celem projektu jest promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, przedstawienie kodeksu dobrych praktyk w zakresie stosowania praw własności intelektualnej oraz możliwości wykorzystania badań naukowych w działalności społecznej i gospodarczej, głównie na bazie idei firm typu "Spin-off / Spin-out".


 • Wykład otwarty "Historia informatyki"

  13 stycznia 2010r. odbył się kolejny wykład z cyklu wydziałowych wykładów otwartych, pt. Historia informatyki. Prelegentami wykładu byli: Aleksander Lachowicz, prezes CPU ZETO w Jeleniej Górze, Artur Krajeński oraz Maciej Dąbrowski student V sem. ETI. Wykład był połączony z wystawą starych komputerów.


 • Spotkanie studentów, absolwentów i pracowników WT z firmą CodeTwo

  Spotkanie było efektem realizacji postanowień Wstępnego Porozumienia o współpracy, podpisanego przez jeleniogórska firmę informatyczną CodeTwo i Wydział Techniczny KK. Przedmiotem spotkania była prezentacja działalności firmy wraz z przedstawieniem możliwości i form podjęcia w niej pracy przez studentów i absolwentów Wydziału. Krótka informacja o CodeTwo.


 • Konferencja Forum Szkoła-praca

  Konferencja ramach jeleniogórskiego Forum Szkoła-praca pt. "Bieżące /i przyszłe/ problemy szkoły zawodowej w realizacji kształcenia dla rynku pracy" zorganizowana przez Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze wraz z Euroregionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Jeleniej Górze.


 • Gra biznesowa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

  4 grudnia 2009r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze studenci z Naukowego Koła Przedsiębiorczości "Bos$" przeprowadzili kolejną Grę-zabawę dotyczącą prowadzenia własnego small businesu. Tym razem uczestnikami byli uczniowie z klasy III i oraz Ic, a opiekunem ze strony ZSET - p. Magdalena Świderska. Na koniec studenci aktywnie promowali studiowanie na WT.


 • Gra biznesowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

  W piątek 4 grudnia 2009r. studenci z Koła Naukowego "Bos$" zrealizowali w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Grę-zabawę dotyczącą prowadzenia własnego small businesu. Na koniec studenci przestawili możliwości kształcenia na Wydziale Technicznym KK i zachęcali do podjęcia studiów na jednym z czterech oferowanych przez WT kierunków studiów inżynierskich.


 • Wycieczka dydaktyczna
  26 listopada 2009r.

  Wycieczka dydaktyczna

  Zwiedzano przedsiębiorstwo Polcolorit S.A. w Piechowicach, producenta płytek ceramicznych, jedną z dwóch firm z terenu powiatu Jeleniogórskiego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Fabrykę Papieru w Dąbrowicy, jedną z najstarszych papierni w Polsce, której historia rozpoczęła się w 1837 roku a nieprzerwana produkcja trwa do dziś.


 • Drugi bezpłatny wykład z matematyki

  Bezpłatne wykłady z matematyki realizowane są przez Wydział Techniczny od 14 listopada 2009r. do 30 stycznia 2010r. Zakres tematyczny wykładów obejmuje wszystkie treści przewidziane na obowiązkowej maturze w 2010 roku. Zajęcia prowadzi mgr inż. Andrzej Rehlis, nauczyciel akademicki Wydziału Technicznego.


 • Konferencja naukowa "Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji sfery materialnej i usługowej"

  Konferencja obyła się w siedzibie Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Była poświęcona teorii i praktyce zarządzania operacyjnego sfery materialnej i usługowej sektora biznesowego, sfery usługowej sektorów publicznego i pozarządowego oraz problemom integracji zarządzania strategicznego i operacyjnego.


 • Reminiscencje z podróży do Chin

  Spotkanie z prof. Bogdanem Miedzińskim, na którym zebrani wysłuchali wspomnień z wyjazdu do Chin, który odbył się w dniach 13-28 października 2009r. Profesor gościł m.in. w College of Engineering, China Agriculture University w Beijing oraz School of Automation of BUPT (Beijing University of Posts and Telecommunications). Był uczestnikiem Konferencji: "3-rd International Conference on Reliability of Electrical Products and Electrical Contacts" w Wenzhou, będąc jednocześnie Chairman of Session1.


 • Wizyta dr Beaty Laszkiewicz na Uniwersytecie of Abertay w Dundee

  Dr Beata Laszkiewicz była gościem University of Abertay Dundee - School of Computing and Engineering Systems (Wielka Brytania - Szkocja), na którym przeprowadziła wykłady: Searching algorithms, General lecture about algorithms, A staff seminar. Wyjazd miał miejsce w ramach programu: LLP-ERASMUS PROGRAMME.


 • Podpisanie Porozumień o współpracy między Wydziałem Technicznym a szkołami średnimi powiatu jeleniogórskiego

  Na uroczystości podpisania Porozumień o współpracy poza Stronami Porozumień obecni byli: Rektor Kolegium Karkonoskiego prof. Henryk Gradkowski, Starosta Powiatu - p. Jacek Włodyga, Przewodniczący Rady Powiatu - p. Zbigniew Jakiel, a także dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia starostwa - p. Kazimierz Raksa oraz jego zastępczyni - p. Lidia Zaborska. Po uroczystości goście zwiedzili Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej KK.


 • Konferencja Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej

  Uczestnictwo studentów III sem. ETI - członków Naukowego Koła Przedsiębiorczości Bos$ w dolnośląsko-saksońskiej konferencji Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej Saksonia-Północne Czechy-Dolny Śląsk. Organizatorzy: Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze, Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. oraz Nadleśnictwo Świeradów.


 • Spotkanie władz Wydziału Technicznego z kadrą kierowniczą reprezentacji szkół powiatu jeleniogórskiego

  Pierwsze robocze spotkanie władz Wydziału Technicznego z kadrą kierowniczą reprezentacji szkół powiatu jeleniogórskiego, tj.: Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W spotkaniu wziął udział współinicjator zapoczątkowanej współpracy - p. Zbigniew Jakiel, Przewodniczący Rady Powiatu.


 • Studia Podyplomowe "Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej"

  Po ponad pięcioletniej przerwie na Wydziale Technicznym ruszyły studia podyplomowe "Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej" skierowane do nauczycieli uczących technologii informacyjnej i informatyki oraz wszystkich chętnych chcących zdobyć dodatkowe lub podwyższyć posiadane kwalifikacje.


 • Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010

 • Gra biznesowa z zakresu przedsiębiorczości

  Grę gościnnie przeprowadził prof. dr hab. Jozef Koziński z Wydziału Zarządzania, Administracji i Informatyki Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Celem gry było zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami funkcjonowania firmy w warunkach wolnorynkowych, w tym z zarządzaniem finansami, planowaniem produkcji i strategii marketingowych, negocjacjami i sprzedażą. Najlepszy wynik osiągnął i nagrodę odebrał Paweł Pochłopień z V sem. ETI. Gratulujemy!!!


 • Spotkanie robocze z Przewodniczącym Rady Powiatu Jeleniogórskiego p. Zbigniewem Jakielem

 • Konferencja pt. "Ochrona własności przemysłowej"

  Organizacja: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. w Warszawie we współpracy z Jeleniogórskim Stowarzyszeniem Żołnierzy Radiotechników "Radar" oraz Wydziałem Technicznym. LexisNexis_TotalPatent, Ochrona własności przemysłowej, Prawo a własność patentowa, Kreatywność i innowacje, Pola i fale elektromagnetyczne, PODZIĘKOWANIE.


 • Targi - "Ogólnopolski tydzień kariery"

  Targi edukacji i pracy pn. "Ogólnopolski tydzień kariery" pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorzy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze oraz Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik".


 • Spotkanie - Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I

  Spotkanie w ramach działań promująco-informacyjnych projektu pn.: "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Konferencja pt. "Nasze Karkonosze" odbyła się w Szklarskiej Porębie w pensjonacie Szrenicowy Dwór, na której, oprócz organizatorów, swoje osiągnięcia prezentowały instytucje w nazwie nawiązujące do Karkonoszy.

...na górę

Wydział Techniczny © 2010