Plan studiów oraz rozkład zajęć wg. semestrów

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA


SEMESTR I

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Matematyka I 45 30       75 E 4+3
2 P Fizyka I 30 15       45 E 3+2
3 P Chemia I 15 15       30   1+1
4 P Podstawy ekonomii 30         30   1
5 K Podstawy informatyki i systemów informatycznych 30   30     60   2+2
6 K Programy użytkowe i pakiety biurowe 15   30     45   1+2
7 K Algorytmy i struktury danych 30 15       45   2+2
8 K Grafika inżynierska 15 30       45 E 1+2
9 H
Przedmioty wybieralne:
Podstawy socjologii
Podstawy psychologii
 
30         30   1
  Razem godzin 240 105 60 0 0 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 11

SEMESTR II

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Matematyka II 30 30       60 E 3+3
2 P Fizyka II 15   30     45 E 2+3
3 P Chemia II 15   15     30   1+1
4 K Techniki multimedialne 30     30   60 E 2+2
5 K Języki programowania 30   30     60   2+3
6 K Nauka o materiałach I 30   15     45   2+1
7 P Podstawy zarządzania 15       30 45   1+2
8 P
Przedmioty wybieralne:
Zarządzanie środowiskiem
Podstawy ekologii
 
30         30   1
9 O Wychowanie fizyczne I   30       30   1
  Razem godzin 195 60 90 30 30 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 20

SEMESTR III

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Inżynierska grafika komputerowa 15   30     45   2+3
2 K Nauka o materiałach II 15     30   45 E 2+3
3 K Inżynieria wytwarzania I 15     30   45   2+2
4 K Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów I 15 30       45   1+2
5 K Elektrotechnika 30 30       60 E 2+2
6 K Metrologia i miernictwo 30   30     60 E 2+2
7 P Podstawy marketingu 15       30 45   1+2
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski I
Język niemiecki I
 
  30       30   1
9 O Wychowanie fizyczne II   30       30   1
  Razem godzin 135 120 60 60 30 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 16

SEMESTR IV

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Maszyny i elementy napedu elektrycznego 30   15 15   60   2+2+2
2 K Metody numeryczne i elementy sztucznej inteligencji 30   30     60   2+3
3 K Elementy i układy elektroniczne 30   15 15   60 E 2+2+2
4 K Podstawy konstrukcji maszyn I 30     15   45   2+2
5 K Inżynieria wytwarzania II 15   30     45 E 2+2
6 K Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów II 30 15       45 E 2+2
7 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski II
Język niemiecki II
 
  30       30   1
  Razem godzin 165 45 90 45 0 345 3 30
  Razem w semestrze 345  
Średnio tygodniowo 23
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 13

SEMESTR V

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Podstawy konstrukcji maszyn II 30     30   60 E 2+4
2 K Technologie tworzenia serwisów internetowych 30   30     60   2+2
3 K Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 30   30     60 E 2+3
4 K Technika cyfrowa i mikroprocesorowa 15 15 30     60 E 2+2+2
5 K Programowanie obiektowe 30   30     60   2+2
6 P Organizacja pracy i elementy ergonomii 30       15 45   2+2
7 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski III
Język niemiecki III
 
  30       30   1
  Razem godzin 165 45 120 30 15 375 3 30
  Razem w semestrze 375  
Średnio tygodniowo 25
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 10

SEMESTR VI

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Eksploatacja i niezawodność systemów technicznych 30     15   45   2+1
2 K Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne 30   30     60   3+2
3 K Projektowanie aplikacji internetowych 15   30     45 E 2+3
4 K Administracja serwerami 15   30     45   2+3
5 K Bazy danych 30   30     60 E 2+3
6 P Zarządzanie zasobami ludzkimi 15       15 30   1+1
7 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski IV
Język niemiecki IV
 
  30       30 E 2
8 K Praca przejściowa (zajęcia niezorganizowane)           0   3
  Razem godzin 135 30 120 15 15 315 3 30
  Razem w semestrze 315  
Średnio tygodniowo 21
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 6

SEMESTR VII

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Podstawy organizacji produkcji 15       15 30   4+4
2 H Elementy Prawa gospodarczego 30         30   4
3 K
Przedmioty wybieralne:
Metody sztucznej inteligencji w nowoczesnych systemach technologicznych
Bezpieczeństwo elektronicznej komunikacji
 
30         30   3
4 H
Przedmioty wybieralne:
Etyka biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu
 
15       15 30   1+2
5 K Seminarium dyplomowe         30 30   2
6 K Praca dyplomowa (zajęcia niezorganizowane)           0   10
7 K Praktyka zawodowa           0   0
  Razem godzin 90 0 0 0 60 150 0 30
  Razem w semestrze 150  
Średnio tygodniowo 10
Liczba egzaminów 0
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 0

...na górę

Wydział Techniczny © 2010