Plan studiów oraz rozkład zajęć wg. semestrów

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA


SEMESTR I

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Matematyka I 45 45       90 E 4+4
2 P Fizyka I 30 30       60 E 3+3
3 P Grafika inżynierska 30     30   60 E 2+3
4 TI Zastosowanie komputerów 15   15     30   1+1
5 K Metrologia 30   30     60   2+2
6 H Podstawy ekonomii 30         30   1
7 H
Przedmioty wybieralne:
Podstawy ekologii
Zarządzanie środowiskiem
 
30         30   2
  Razem godzin 210 75 45 30 0 360 3 28
  Razem w semestrze 360  
Średnio tygodniowo 24
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 12

SEMESTR II

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Matematyka II 30 30       60 E 3+3
2 P Fizyka II 15   30     45   1+3
3 P Informatyka 30   30     60 E 2+3
4 P Teoria obwodów I 30 15       45 E 3+2
5 K Elementy bierne i podzespoły elektroniczne 15   15     30   1+1
6 K Przyrządy półprzewodnikowe I 30   15     45   2+1
7 K Systemy operacyjne i architektura komputerów 30   30     60   2+2
8 O Wychowanie fizyczne I   30       30   1
  Razem godzin 180 75 120 0 0 375 3 30
  Razem w semestrze 375  
Średnio tygodniowo 25
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 20

SEMESTR III

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Metody numeryczne w praktyce inżynierskiej 30   30     60 E 3+3
2 P Wybrane działy matematyki 15 15       30   2+2
3 P Elektryczność i magnetyzm 30 15       45   2+2
4 P Teoria obwodów II 15 15 30     60 E 2+1+2
5 K Przyrządy półprzewodnikowe II 15   30     45 E 1+2
6 K Technika cyfrowa I 30         30   2
7 K Podstawy telekomunikacji 30       30 60   2+2
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski I
Język niemiecki I
 
  30       30   1
9 O Wychowanie fizyczne II   30       30   1
  Razem godzin 165 105 90 0 30 390 3 30
  Razem w semestrze 390  
Średnio tygodniowo 26
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 16

SEMESTR IV

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 P Język programowania C++ 30 15 30     75 E 3+1+2
2 K Technika cyfrowa II 15 15 30     60 E 2+1+2
3 K Układy elektroniczne I 30     15   45   2+2
4 K Optoelektronika i technika światłowodowa 30     15   45 E 3+1
5 K Sieci komputerowe 30   15 15   60   2+1+1
6 K
Przedmioty wybieralne:
Zastosowanie metod symbolicznych w analizie i projektowaniu układów elektronicznych
Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach inżynierskich
 
30         30   2
7 H Podstawy zarządzania 15       30 45   1+3
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski II
Język niemiecki II
 
  30       30   1
  Razem godzin 180 60 75 45 30 390 3 30
  Razem w semestrze 390  
Średnio tygodniowo 26
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 13

SEMESTR V

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Układy elektroniczne II 30   30 15   75 E 2+3+1
2 K Systemy mikroprocesorowe I 30         30   2
3 K Systemy i sieci telekomunikacyjne 30   30     60 E 3+3
4 K Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych 30       15 45   2+1
5 K Technika bardzo wielkich częstotliwości 30     30   60 E 2+3
6 K Programowanie obiektowe i skryptowe 30   30 15   75   1+2+1
7 K
Przedmioty wybieralne:
Urządzenia i aparatura elektroniczna
Wybrane zastosowania urządzeń elektronicznych
 
30         30   3
8 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski III
Język niemiecki III
 
  30       30   1
  Razem godzin 210 30 90 60 15 405 3 30
  Razem w semestrze 405  
Średnio tygodniowo 27
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 10

SEMESTR VI

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Anteny i fale 30     15 15 60 E 3+1+1
2 K Systemy mikroprocesorowe II     30 15   45   2+1
3 K Urządzenia mikrofalowe 30       30 60 E 3+2
4 K Sieci dostępowe 30     30   60   2+2
5 K Techniki multimedialne 30   30     60   2+2
6 K
Przedmioty wybieralne:
Projektowanie układów bardzo wielkich częstotliwości
Urządzenia i systemy optoelektroniczne
Wzmacniacze elektroakustyczne
 
30         30   2
7 K Praca przejściowa (zajęcia niezorganizowane)           0   1
8 H Podstawy marketingu 15       30 45   1+3
9 O
Przedmioty wybieralne:
Język angielski IV
Język niemiecki IV
 
  30       30 E 2
  Razem godzin 165 30 60 60 75 390 3 30
  Razem w semestrze 390  
Średnio tygodniowo 26
Liczba egzaminów 3
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 6

SEMESTR VII

Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS
nazwa opis w c l p s
1 K Administracja serwerami 30   30     60   2+3
2 K Kodowanie i kryptografia w telekomunikacji 30   30     60   3+3
3 K
Przedmioty wybieralne:
Mikrofalowe przyrządy pomiarowe
Telewizja interaktywna
Telewizja syfrowa
 
30         30   2
4 H Elementy prawa gospodarczego 15         15   2
5 H Ergonomia w bezpieczeństwie pracy 10         10   1
6 K Seminarium dyplomowe         30 30   2
7 K Praca dyplomowa (zajęcia niezorganizowane)           0   12
8 K Praktyka zawodowa           0   0
  Razem godzin 115 0 60 0 30 205 0 30
  Razem w semestrze 205  
Średnio tygodniowo 13.67
Liczba egzaminów 0
Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze 0

...na górę

Wydział Techniczny © 2010