2010-09-24

Są już wyniki rekrutacji na rok akademicki 2010/2011

Ponieważ limit miejsc na uruchamiane kierunki Edukacja techniczno-informatyczna oraz Inżynieria bezpieczeństwa nie został wyczerpany, dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są jeszcze do 30 września 2010r.

Studia stacjonarne

Wyniki rekrutacji na kierunek Edukacja techniczno-informatyczna - lista

Wyniki rekrutacji na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa - lista

Ponieważ limit miejsc na powyższe kierunki studiów nie został wyczerpany,
dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są jeszcze do 30 września 2010r.

Dodatkowe informacje dla przyjętych - otwórz


UWAGA:

Z powodu zbyt małej liczby kandydatów na kierunki: Elektronika i telekomunikacja

oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu
w dniu 23 września 2010r., podjęła decyzję, że kierunki te w roku akademickim 2010/2011
nie zostaną uruchomione, a opłaty rekrutacyjne niekwalifikowanym kandydatom będą zwrócone.

Studia niestacjonarne

Z powodu zbyt małej liczby kandydatów na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych,
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na posiedzeniu w dniu 23 września 2010r.,
podjęła decyzję, że studia niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011
nie zostaną uruchomione, a opłaty rekrutacyjne niekwalifikowanym kandydatom będą zwrócone.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji...

...na górę

   Ostatnio dodane ogłoszenia
Bezpłatna sieć bezprzewodowa
Korzystaj
z bezpłatnego WiFi
wypełnij Formularz
   Egzamin ECDL
Zdobądź Certyfikat ECDL!
Wyślij zgłoszenie
na egzamin na adres: ecdl@kpswjg.pl.
Zapraszamy!
MSDN Academic Alliance
Korzystaj
z bezpłatnego oprogramowania firmy Microsoft do nauki
   Galeria WT
2011-06-20
Zobacz ostatni album
Ostatnia Rada Wydziału Technicznego
Wydział Techniczny © 2010