2010-11-29

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

  • Data ogłoszenia: 2010-11-19

  • Data wejścia w życie: 2010-12-04

  • Data obowiązywania: 2010-12-04

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Kolegium Karkonoskiemu w Jeleniej Górze, utworzonemu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (Dz. U. Nr 76, poz. 496, z 1999 r. Nr 50, poz. 505 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 762), nadaje się nazwę "Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze".

 

§ 2. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, utworzonej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (Dz. U. Nr 98, poz. 616, z 1999 r. Nr 70, poz. 784, z 2001 r. Nr 67, poz. 687 oraz z 2002 r. Nr 67, poz. 614), nadaje się nazwę "Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu".

 

§ 3. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, utworzonej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu (Dz. U. Nr 106, poz. 888), nadaje się nazwę "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu".

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

 

...na górę

   Ostatnio dodane ogłoszenia
Bezpłatna sieć bezprzewodowa
Korzystaj
z bezpłatnego WiFi
wypełnij Formularz
   Egzamin ECDL
Zdobądź Certyfikat ECDL!
Wyślij zgłoszenie
na egzamin na adres: ecdl@kpswjg.pl.
Zapraszamy!
MSDN Academic Alliance
Korzystaj
z bezpłatnego oprogramowania firmy Microsoft do nauki
   Galeria WT
2011-06-20
Zobacz ostatni album
Ostatnia Rada Wydziału Technicznego
Wydział Techniczny © 2010