2010-10-20

Studia podyplomowe 2010/2011 - I spotkanie

Przewidywany jest następujący program spotkania:

 

Studia - Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej – sala 221

- 10.00 – 10.45 – spotkanie organizacyjno-informacyjne

- 11.00 – 12.30 – wykład.

 

Studia – Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp – sala 131

- 10.00 – 10.45 – spotkanie organizacyjno-informacyjne

- 11.00 – 12.30 – wykład.

 

Słuchacze, którzy złożyli niekompletne dokumenty lub nie złożyli ich wcale, powinni bezwzględnie donieść je na pierwsze spotkanie.

Każdy ze słuchaczy musi przed przystąpieniem do zajęć - wylegitymować się dokumentem opłaty za pierwszy semestr studiów.

Przypomina się, że zgodnie z § 21 Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających KK:

  1. Studia podyplomowe, z zastrzeżeniem ust.2, są płatne semestralnie z góry przed rozpoczęciem semestru.

  2. Kierownik studiów podyplomowych, na pisemny wniosek słuchacza studiów podyplomowych, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na wpłatę jednorazową z góry za całe studia lub na rozłożenie opłaty semestralnej na nie więcej niż 2 raty, przy czym pierwsza rata musi wynosić min. 50 % opłaty semestralnej za studia podyplomowe i być wniesiona przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze

 

...na górę

   Ostatnio dodane ogłoszenia
Bezpłatna sieć bezprzewodowa
Korzystaj
z bezpłatnego WiFi
wypełnij Formularz
   Egzamin ECDL
Zdobądź Certyfikat ECDL!
Wyślij zgłoszenie
na egzamin na adres: ecdl@kpswjg.pl.
Zapraszamy!
MSDN Academic Alliance
Korzystaj
z bezpłatnego oprogramowania firmy Microsoft do nauki
   Galeria WT
2011-06-20
Zobacz ostatni album
Ostatnia Rada Wydziału Technicznego
Wydział Techniczny © 2010