I Regionalny Konkurs informatyczny (edycja 2009)


I REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY

SPONSORZY


Cukiernia
Liebersbach
Piekarnia
"Kisły"

PATRONAT MEDIALNY

Regulamin Regionalnego Konkursu Informatycznego

ADRESACI

Konkurs przeznaczony jest, zasadniczo, dla uczniów szkół średnich regionu w obszarze dawnego województwa jeleniogórskiego. Nie wyklucza się udziału chętnych spoza wymienionego obszaru.

ZGŁOSZENIA I LICZBA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia z podaniem nazwy szkoły oraz liczby i nazwisk uczestników prosimy kierować pod adres konkursWT@kk.jgora.pl do dnia 28 lutego 2009r. Uwaga! Przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne uczniów.

Limit miejsc na I etap: 60 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Do II. etapu zakwalifikowanych zostaje 40 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w I. etapie. Do III. etapu zakwalifikowanych zostaje 10 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w II. etapie.

Konkurs zostanie rozegrany przy minimalnej liczbie chętnych: 40 osób. W takim przypadku liczba uczestników II. i III. etapu zostanie ustalona proporcjonalnie.

TERMINY

Źródło: Telewizja Dami
Źródło: Telewizja Dami

SPECYFIKACJA STANOWISK KOMPUTEROWYCH

  • Microsoft Windows XP, Microsoft Office, OpenOffice.org, Dev-C++, Free Pascal (Lazarus)
  • Linux, OpenOffice.org, g++, Free Pascal (Lazarus)

NAGRODY EDYCJI 2009

  • I miejsce - iPhone
  • II miejsce - dysk przenośny
  • III miejsce - pendrive

JURY

  • dr hab. Tadeusz Radzik
  • dr Danuta Fjałkowska
  • dr Beata Laszkiewicz
  • mgr inż. Michał Jur
  • mgr inż. Wojciech Łyczek

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG KONKURSU

NAPISALI O KONKURSIE

...na górę

Wydział Techniczny © 2010